Яндекс.Метрика

Внешняя маркировка

 

Внешние эксплуатацонно-технологческие надписи, знаки и аварийная маркировка

Нанесение многоцветных эксплуатационных/технологических надписей, знаков и трафаретов, в том числе аварийной маркировки, производится по инновационной, запатентованной технологии, исключающей, как в случае применения большинством эксплуатантов наклеек, преждевременную порчу и загрязнение по кромкам изображений. Порядок нанесения таких надписей и трафаретов определен соответствующими фирменными стандартами предприятия, разработанными на основании Руководств по технической эксплуатации типа воздушных судов, Авиационными правилами (МАК) и другими нормативами.   

______________________________________________________________________________________

 

Сыртқы қолданыс – технологиялық жазулар, белгілер және апаттық маркировка

Көп түсті қолданыс/технологиялық жазуларды, белгілерді және трафареттерді, соның ішінде апаттық маркировкаларды салу инновациялық, патенттелген технология бойынша жүргізіледі, ол көптеген эксплуатанттар пайдаланатын жапсырмаларды қолданғандағыдай  уақытынан ерте ескіруін және осындай суреттердің жиектерінің ластануын болдырмайды. Осындай жазулар мен трафареттерді салу реті кәсіпорынның әуе кемелері типтерінің техникалық қолданылуы бойынша әдістемелік, Авиациялық ережелер (ХАК) және басқа да нормативтер негізінде құрастырылып жасалған тиісті фирмалық стандартымен белгіленген.